Vi er Ringasund

Ringasund AS er bygget på lange tradisjoner innen fiskeri, oppdrett og andre maritime aktiviteter.  Vi har fokus på nye teknologier, som kan bidra til effektivisering og forenkling av operasjoner både under og over vann.

Tjenester hos Ringasund

Undersøkelse/inspeksjon

Vi har flere alternativer av «side mounts»- og «through hull» -løsninger for inspeksjon tilgjengelig. I kombinasjon med…

Transport

Flere av våre fartøyer har stor dekksplass og gode kranløsninger for transportbehov.

Stun and Bleed (Bløgging/redningsbåt)

RSW capacity 155 m3 – Approx 100t fish @ 65% filling RSW cooling effekt 275 kw Process…

Sleping

ROV

Med en varietet av ROV-er og svært dyktige piloter og teknikere, er vi en komplett leverandør av…

Rengjøring under vann

Med ROV-operasjoner og not vasking som et springbrett, har erfaringene våre ekspandert til andre rengjøringsoppgaver under vann….

Not vasking

Not vasking er en del av kjernen vår, og vi kjører for tiden 3 Stealth Cleanere på…

Legging av kabler

Vi har forskjellige alternativer for å møte dine behov for legging av kabler.

Generelle tjenester

Vi er et flerfunksjonelt selskap – ta kontakt med oss om hvordan vi kan bidra med effektive…

AHTS (fortøyning og ankerhåndtering)

Med en sterk merittliste, er vi en kompetent AHTS-leverandør, med vårt dyktige mannskap, og fartøyer egnet for…

I forbindelse med start av Norges nye oljefelt, Johan Sverdrup, var vi på oppdrag for Equinor ved Mongstad raffeneri for å observere med ROV.

"Tusen takk for rask respons og godt utført oppdrag. Vi ankom posisjonen, rov'en gikk rett i sjøen og var etter få minutter på 300 meters dybde, raskt og effektivt. Kvaliteten på video og bilde var upåklagelig. Mannskapet samarbeidet godt og utførte oppdraget som ønsket. Operasjonen gikk som forventet. Vi takker for samarbeidet"

Arthur Ole Lind
Leader Pre-Operations
JSEP (Johan Sverdrup Export Pipelines project)
Equinor ASA
pipe picture equinor ringasund